Guide to Evagrius Ponticus

edited by Joel Kalvesmaki


1
Frankenberg's Greek retroversion of a Syriac translation of the Gnostikos
Work
WORK
eng
The Gnostikos, written by Evagrius Ponticus
tag:evagriusponticus.net,2015:cpg2431
tag:kalvesmaki.com,2014:cpg2431
Source
Frankenberg's Euagrius Ponticus (1912)
IRIs
tag:evagriusponticus.net,2012:scriptum:frankenberg-1912
tag:kalvesmaki.com,2014:external_Evagrius_syr_Frankenberg
grc
false
chapter
1
1
section
ρδ
οι πρακτικοι και οι γνωστικοι συνιασι τους των πραγματων λογους τα δε 
της γνωσεως ζητηματα ορωσιν οι 
12aα
14578
|
 γνωστικοι.
chapter
2
2
section
ρε
πρακτικος εστιν ο το παθητον της ψυχης απαθες κεκτημενος.
chapter
3
3
section
ρϛ
γνωστικος εστιν ο μεν αλατι ομοιος προς τους ακαθαρτους φωτι δε προς 
τους καθαρους.
chapter
4
4
section
ρζ
η εκτοθεν ημιν συμβαινουσα γνωσις δια λογων ημιν την αυτης υλην απο­
no
δεικνυσι η δε χαριτι θεου παρ' ημιν υφισταμενη αυτα τηι διανοιαι ακριβως παρισ­
no
τησι 
Frankenberg
false
unremarkable
(δηλοι)
 τα πραγματα εις α ο νους αποβλεπων λογους περι αυτων εκτιθησιν· 
εστι δε τηι εκτοθεν γνωσει εναντιον η πλανη τηι δε αλληι θυμος και οργη και τα 
τουτοις επακολουθουντα.
chapter
5
5
section
ρη
πασαι αι αρεται ομαλιζουσιν την οδον εμπροσθεν του γνωστικου περισσο­
no
τερον δε πασων η αοργησια· ο γαρ τηι γνωσει επιβαλλων ραδιως δε τηι οργηι 
σαλευθεις ομοιος τωι σιδηραι ραφιδι 
12aβ
14578
|
 τους οφθαλμους εξορυσσοντι.
chapter
6
6
section
ρθ
προσεχετω ο γνωστικος εις την παλαιστραν καταβαινων ινα μη πλανηθεις 
κατασπευδηι πασας τας αρετας ομου επιτελεσαι εφεξης μιαν κατα μιαν υπακολου­
no
θουσας οτι ο νους πεφυκε απο του μειονος τελειωθηναι.
chapter
7
7
section
ρι
ο γνωστικος διαπαντος γυμναζετω αυτον προς ελεος και εις ευεργεσιαν ετοιμος 
εστω ει δε αργυριον χρηιζει το σκευος 
low
Frankenberg
false
unremarkable
(αγγειον?)
 της ψυχης σειετω· παν γαρ πεφυκε 
και ανευ αργυριου ενεργετειν· α δη ουκ εποιησαν αι πεντε παρθενοι ων αι λαμπαδες 
κατεσβεσαν.
chapter
8
8
section
ρια
αισχρον τωι γνωστικωι δικαζεσθαι ειτε αδικουμενωι ειτε αδικουντι· αδικου­
no
μενωι μεν οτι ουκ υπεμεινε αδικουντι δε δι' αυτην την αδικιαν. 
chapter
9
9
γνωσις φυλαττομενη 
διδασκει τους αυτην υποδεχομενους πως φυλασσεται και πως προκοπτει.
chapter
10
10
section
ριβ
εννοειτω ο γνωστικος ει καιρωι 
12bα
14578
|
 οτε εξηγειται ελευθερος εστι οργης και 
κοτου και λυπης και παθων σωματικων και μεριμνης.
chapter
11
11
section
ριγ
ου δει πολλοις συντυχειν εως αν εν τοις αγαθοις εμβαφθωμεν ουδε συνη­
no
θειαν προς πολλους κτασθαι του μη τον νουν φασματων πληρουσθαι.
chapter
12
12
section
ριδ
εις την ζωην ημων συμφερον τι της πρακτικης η της φυσικης η της θεο­
no
λογικης λεγειν τε και πραττειν εως θανατου πρεπει· ει δε εκεινων των μεσων εστιν 
ου λεγειν αναγκη ουδε πραττειν δια τους ραδιως σκανδαλιζομενους.
chapter
13
13
section
ριε
δει τοις παισι και τοις νεοις περι της πρακτικης διαλεγεσθαι και περι της 
 θεολογιας και της φυσιολογιας ολιγον τι εξηγεισθαι οτι ανευ τουτων ουδεις τον 
κυριον οραι.
chapter
14
14
section
ριϛ
τοις ιερευσι μονον αποκρινον σε ερωτωσι και τοις εν τηι θεοσεβειαι σπευ­
no
δουσι μονον τι εστι τα μυστηρια 
12bβ
14578
|
 υπ' αυτων αποτελουμενα τε και του εντος ημων 
ανθρωπου καθαριζοντα και οτι το εν ημιν υποδεχομενον και το δοκιμαζον αποδειξις 
εστι του παθητου της ψυχης και του λογιστικου και τις η συμμιξις αυτων ου δια­
no
κρινομενη και οποτε μερος μερους υπερισχυει και οτι εν εκαστον των πραγματων 
πληρωτικον εστιν ενος τυπου· ειπε δε αυτοις παλιν τινος ο ταυτα ποιων συμβολον 
εστι και τινες οι μετ' αυτου τους καθαρως ζην κωλυοντας αποδιωκοντες και οτι των 
θηριων τα μεν εχει μνημην τα δε ου.
chapter
15
15
section
ριζ
εννοει χρονον των λογων τε και των εργων των νομων ινα εχηις λεγειν 
περι των συμφεροντων.
chapter
16
16
section
ριη
δει σε εχειν ικανως εις εκδιηγησιν παντων των ειρημενων και αρκεισθω 
σοι παντα τα πραγματα 
Frankenberg
false
unremarkable
(= τα οντα)
 ει και τι των αυτων μερων ημας εκφευγει· 
13aα
14578
|
 αγγελου γαρ εστι μηδεν των επι γης αυτον λανθανειν. 
chapter
17
17
549
Frankenberg
section
ριθ
αναγκαιον τους των πραγματων ορους γιγνωσειν και περισσοτερον τους 
των αρετων και των κακιων· αυται γαρ πηγαι και αρχη της τε γνωσεως και της 
αγνωσιας και της βασιλειας του ουρανου και της κατακρισεως. 
chapter
18
18
section
ρκ
δει ημας συνιεναι και τας αλληγοριας των μυστηριων και τα αισθητα ει 
περι της πρακτικης εισιν η περι της φυσεως η της θεου γνωσεως· και ει περι της 
πρακτικης εννοωμεν ει περι θυμου η περι των εξ αυτου συμφορων η περι επιθυμιων 
και των αυταις επακολουθουντων η περι του νοος και των αυτου κινησεων· ει δε 
περι των φυσεως δει ημας βλεπειν ειποτε περι των ταξεων 
Frankenberg
false
unremarkable
(αξιωματων)
 των φυσεων 
και περι των τοιουτων σημαινει· ει δε περι θεοτητος εστιν αλληγ
false
ο
ρουμενο
ν
υ
 ποσως 
 κατα δυναμιν εραυναν· ει δε 
13aβ
14578
|
 περι της αγιας τριαδος γνωριζει και τουτο απλως η 
 τροπικως 
Frankenberg
false
unremarkable
(κατα μετονομασιαν)
 ει δε ουδεν τουτων οραμα εστι ψιλον η προφητειαν 
γνωριζον. 
chapter
19
19
section
ρκα
καλον την των αγιων γραφων συνηθειαν γιγνωσκειν και αυτο τουτο 
καθοσον δυναμεθα δια τεκμηριων παρισταναι. 
chapter
20
20
section
ρκβ
και τουτο παλιν γιγνωσκωμεν οτι ου παντος ρυματος παραινεσιν εχοντος 
και το νοητον παραινετικον ουδε παντος φυσικου και το νοητον φυσικον αλλα και το 
 προτρεπτικον σημαινει περι φυσεως και το φυσικον εστι προτρεπτικον και τουτο 
παλιν λεγει περι της θεοτητος. 
section
ρκγ
το λεγον περι της πορνειας και της μοιχειας Ιερουσαλημ και περι θηριων 
του τε ξηρου και της θαλασσης και των πετεινων και των καθαρων και των ακα­
no
θαρτων και της ανατολης του ηλιου και της δυσεως τουτων 
13bα
14578
|
 το αναγνωσμα δοκει 
δηλουν αλλο το δε νοητον αλλο τι εστι. το γαρ περι της πορνειας Ιερους. γνωριζει 
περι της θεοτητος δοκουν προτρεπτικον ειναι και το των καθαρων και ακαθαρτων 
θηριων δοκει εινα
false
ι
 φυσικον, εστι δε ρημα παραινεσεως το δε του ηλιου εστι 
w1
φυσι­
no
κον
#w1
value
(?)
· και εδοξε το πρωτον ρημα ειναι παραινετικον, τα δε δυο αλλα φυσικα. 
chapter
21
21
section
ρκδ
λογους αισχρων προσωπων μη οιου περιεχειν μυστηρια μηδε τι πνευματι­
no
κον εν αυτοις επιζητει· αλλ' οικονομικως ενεργει ο θεος ως εν βαλααμ και καιαφα ων 
ο μεν περι της του σωτηρος γεννησεως ο δε περι του θανατου αυτου προειπεν. 
chapter
22
22
section
ρκε
ου πρεπει τον γνωστικον ειναι στυγνον και 
13bβ
14578
|
 αχαριστον προς τους αυτωι 
 παραβαλλοντας· το γαρ ειναι λυπηρον ανδρος εστιν ουκ επισταμενου τους των 
w2
οντων
#w2
value
(?)
 λογους και το ειναι ουχ ιλαρον προς τους αυτωι πλησιαζοντας ανδρος εστιν ου 
θελοντος παντας ανθρωπους σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν. 
chapter
23
23
section
ρκϛ
αναγκαιον ενιοτε ημας υποκρινεσθαι μηδεν ειδεναι δια τους ημας ερω­
no
τωντας ακροασθαι δε ουκ αξιους οντας· πιστευηι δε λεγων οτι σωματικος ων ουκ 
εχεις νυν γνωσιν ακριβη των πραγματων. 
chapter
24
24
section
ρκζ
προσεχε σαυτωι μηποτε δι' αιτιαν κερδους η ευπαθειας η κενοδοξιας προς­
no
καιρου τι λεγηις ου πρεπον λεγεσθαι και εξω της θειας 
w3
ελευθεριας
#w3
value
(?)
 εκβληθηις ως 
 ο εν τωι ιερωι περιστερας πωλων. 
chapter
25
25
section
ρκη
τους ανευ γνωσεως πολεμιζοντας ουκ απο της τελειοτητος αλλ' απο της 
αρχης δει προσαγειν 
14aα
14578
|
 τηι αληθειαι, τοις δε νηπιοις μη τα των γνωστικων υπομηνυσαι 
μηδε τοιαυτα βιβλια αυτοις εγχειρισαι· ου γαρ εχουσιν αντιστηναι ολισθημασι ταυτης 
της θεωριας ακολουθοις· δια τουτο τοις υπο τουτων των παθων κατεχομενοις ουκ 
δικαιον λογους της ειρηνης λεγειν αλλα πως αμυνουνται τους πολεμιους οτι 
ουκ 
εστιν αποστολη εν ημεραι πολεμου κατα τον εκκλησιαστην
Ecc 8.8
section
ρκθ
οι υπο τα παθη οντες και περι των λογων των τε ενσωματων και των 
ασωματων εραυνωντες ομοιοι νοσηλευουσι περι της υγιειας ζητουσιν. 
chapter
26
26
section
ρλ
γευεσθαι των υγιεινων της γνωσεως εγκριδων τοτε ημας προσηκει οταν υπο 
των ψυχικων παθων μη σαλευωμεθα. ουκ ο αυτος καιρος ζητησεως και εξηγησεως, 
διο δει ημας επιτιμαν τοις ακαιρως 
14aβ
14578
|
 μεταξυ υπολαβουσι κατα δε τον λογον στρε­
no
φουσιν· η γαρ αιρετικων εστι τουτο η αντιλογιστικων. 
chapter
27
27
section
ρλα
μηποτε απερισκεπτως τι θεολογησηις μηδε τι αυτον 
Frankenberg
false
unremarkable
(τον θεον)
 οριζηις 
ποτε οτι των τε γεγονοτων και των συνθετων οι οροι. 
chapter
28
28
551
Frankenberg
section
ρλβ
μνημονευε τα πεντε της δοκιμασιας ειδη ινα εχηις ορθωσαι τους ολιγοψυ­
no
χους και τους λυπηι εκλυομενους. η δε κρυπτη αρετη δια δοκιμασιας αποκαλυπτεται 
 και η αμελουμενη δια καταδικης μετανερχεται και γιγνεται αιτια ζωης τοις αλλοις, 
και ει η πρακτικη μετα της γνωσεως συνυπαρχει τους αυτην κεκτημενους διδασκει 
 ταπεινοφροσυνην. μισει γαρ την κακιαν ο αυτης πειραν λαβων η δε πειρα εκγονος 
εστι δοκμασιας, 
seg1
η δε δοκιμασια θυγατηρ της 
w4
απαθειας
#w4
value
(?)
seg2
low
Frankenberg
false
unremarkable
της δε δοκιμ. θυγατ. 
η απαθεια
#seg1 #seg2
.5 .5
chapter
29
29
section
ρλγ
οι παρα σου τι μανθανοντες 
14bα
14578
|
 λεγετωσαν αει 
φιλε προσαναβηθι ανωτερος
Lk 14.10
. αισχρον γαρ σε τηι διδαχηι σου ανω αναβαντα παλιν υπο των ακροατων 
σου κατω καταβιβαζεσθαι. 
chapter
30
30
section
ρλδ
φιλαργυρος ουχ ο αργυριον εχων αλλ' ο κτασθαι επιθυμων· τον γαρ 
οικονομον λογικον μαρσιππιον οι λογικοι ονομαζουσιν. 
chapter
31
31
section
ρλε
τους γεροντας μεν πειθε του θυμου κατακρατειν τους δε νεους της γαστρος 
οτι τοις γερουσι τα ψυχικα παθη πολεμει τοις δε νεοις ως επι πλειστον τα σωματικα 
Frankenberg
false
unremarkable
(σαρκικα)
· 
chapter
32
32
επιστομιζε τους εν τοις ωσι σου των εταιρων καταλαλουντας και μη θαυ­
no
μαζε ει πολλοι σε ονειδιζουσιν· ουτος γαρ εστιν ο των γνωστικων παρα των δαι­
no
μονων πειρασμος ου βουλομενων τον τελειον ειναι μισους και κοτου αμοιρον. 
chapter
33
33
section
ρλϛ
14bβ
14578
|
 ο δια θεον τους ανθρωπους θεραπευων καθ' ησυχιαν τηι αυτου ψυχηι 
ιασιν επαγει· το γαρ φαρμακον υπο του γνωστικου επιβαλλομενον ποσως κατα δυνα­
no
μιν του εταιρου αυτου ιαται την δε αυτου ψυχην αναγκαιως ολως. 
chapter
34
34
section
ρλζ
ου παντα ρηματα προς αλληγοριας πεφυκοτα πνευματικως εξηγησαι αλλα 
τα την υποθεσιν ωφελουντα· τουτο γαρ μη ποιων χρονον πολυν καταναλωσεις διεξη­
no
γουμενος περι του Ιωνα πλοιου· βιαζομενος εν τι των του πλοιου σκεων διεξιων 
προς αλληγοριαν εκλαβειν ου μονον ουκ ωφελεις τους ακροωμενους αλλα και κατα­
no
γελαστος αυτοις γιγνηι, παντων των ακουοντων σοι περι των του πλοιου σκευων 
 γνωριζοντων τε και το αν πλανωμενον δια πολλου γελωτος 
15aα
14578
|
 προφεροντων. 
chapter
35
35
section
ρλη
αναπειθε τους μοναχους σοι παραβαλλοντας ενα εκαστον περι των ειδων 
της θεοσεβειας και της εναρετου πολιτειας σοι διαλεγεσθαι, περι δε διδαχης της θεου 
 γνωσεως μη· πλην ει τις υπαρχει και περι τουτου ποσως λεγειν δυναμενος. 
chapter
36
36
section
ρλθ
καλυφθητω απο των νεων και νηπιων ο υψηλος περι της κρισεως λογος 
ως ραδιως ραθυμιαν γεννων οτι ουκ συνιασιν οδυνας ψυχης λογικης εκδικησιν δεχο­
no
μενης την αγνωσιαν. 
chapter
37
37
section
ρμ
ει ο αγιος Παυλος υπωπιαζεν αυτου το σωμα και εδουλαγωγησε μη αμελει 
συ της αναστροφης σον εν τηι ζωηι ωστε ονειδισαι την απαθειαν καταταπεινουντα 
εν σωματι ανυποτακτωι· 
chapter
38
38
μη μεριμνα περι βρωματος η ενδυματος αλλα μνημονευσον 
15aβ
14578
|
 Αβεδδαδομ του γεθθαιου λευιτου ος υποδεξαμενος την κιβωτον του θεου εγενετο 
πλουσιος εκ πενητος και ενδοξος εξ αδοξον. 
chapter
39
39
section
ρμα
κατηγορος πικρος του γνωστικου η συνειδησις και ουδεν αυτην λαθειν 
δυναται τα της καρδιας κρυπτα ειδυιαν. 
chapter
40
40
section
ρμβ
εννοει μηποτε οιηι οτι μια παντων των γεγονοτων αιτια αλλα πολλαι και 
κατα μετρον της αναστροφης τινος και αυται αυτωι αποκαλυπτονται· και γαρ αι αγιαι 
 δυναμεις πολλας επιστανται αιτιας αλλ' ου τας αρχικας μονωι τωι Χ. γνωστας. 
chapter
41
41
section
ρμγ
ει πασα προτασις η γενος εχει κατηγορουμενον η ειδος η διαφοραν η ιδιον 
η συμβεβκος η το εκ τουτων συγκειμενον ουδεν δε επι της αγιας τριαδος των ειρη
no
μενων εστι λαβειν 
15bα
14578
|
 σιωπηι προσκυνεισθω το αρρητον.
chapter
42
42
section
ρμδ
πειρασμος του γνωστικου εστιν οιησις ψευδης εν νοι υπαρχουσα πραγ­
no
ματος οντος μεν ως ουκ οντος του δε ουκ οντος ως οντος, του δε οντος αλλ' ουχ 
ως εστι η ην νομιζομενου. 
chapter
43
43
section
ρμε
αμαρτια του γνωστικου εστι γνωσις ψευδης των πραγματων η των αυτων 
553
Frankenberg
νοηματων γεννωμενη υπο παθους ουτινοσουν η δια το μη δι' αυτο το καλον ημας 
εραυναν περι των οντων 
Frankenberg
false
unremarkable
(= πραγματων)
chapter
44
44
section
ρμϛ
τεσσαρας αρετας και τας θεωριας αυτων παρα του δικαιου Γρηγοριου 
μεμαθηκαμεν ειναι, φρονησιν και ανδρειαν σωφροσυνην και δικαιοσυνην. και φρονη­
no
σεως μεν εργον ελεγεν ειναι το θεωρειν τας νοερας και αγιας δυναμεις διχα των 
λογων· τουτους γαρ υπο της 
15bβ
14578
|
 σοφιας δηλουσθαι παραδεδωκεν. ανδρειας δε το εγκαρ­
no
τερειν τοις αληθεσι και πολεμουμενον και μη εμβατευειν εις τα μη οντα. το δε παρα 
 του πρωτου γεωργου δεχεσθαι σπερματα και απωθεισθαι τον επισπορεα της σωφρο­
no
συνης ιδιον απεκρινατο ειναι. δικαιοσυνης δε παλιν το κατ' αξιαν εκαστου λογον 
αποδιδοναι τα μεν σκοτεινως απαγγελουσαν τα δε δι' αινιγματων σημαινουσαν τινα 
δε και φανερουσαν προς ωφελειαν των απλουστερων. 
chapter
45
45
section
ρμζ
της αληθειας ο στυλος καππαδοκης Βασιλειος την μεν απ' ανθρωπων φησιν 
 επισυμβαινουσαν γνωσιν προσεχης μελετη 
16aα
14578
|
 και γυμνασια κρεισσω ποιει την δε εκ 
θεου χαριτος εγγιγνομενην δικαιοσυνη και αοργησια και ελεος· την μεν προτεραν 
δυνατον και τους εμπαθεις υποδεξασθαι της δε δευτερας οι απαθεις μονοι εισι δεκτικοι 
οι και παρα τον καιρον της προσευχης το οικειον φεγγος του νου περιλαμπον αυτους 
θεωρουσι. 
chapter
46
46
section
ρμη
των Αιγυπτιων ο αγιος φωστηρ Αθανασιος την τραπεζαν φησι μωυσης ει 
εις το βορρειον μερος στησαι προστασσεται γιγνωσκετωσαν οι γνωστικοι τις ο πνεων 
εστι κατ' αυτων και παντα περασμον γενναιως υπομενετωσαν και μετα προθυμιας 
τους προσιοντας τρεφετωσαν. 
chapter
47
47
section
ρμθ
ελεγεν ο της Θμυιτων 
16aβ
14578
|
 εκκλησιας αγγελος Σεραπιων οτι ο νους μεν 
πεπωκως πνευματικην γνωσιν τελειως καθαιρεται αγαπη δε τα φλεγμαινοντα μορια 
του θυμου θεραπευει πονηρας δε επιθυμιας επιρρεουσας ιστησιν εγκρατεια. 
chapter
48
48
section
ρν
τους περι προνοιας και κρισεως κατα σαυτον αει γυμναζε λογους φησιν ο 
μεγας και γνωστικος διδασκαλος Διδυμος και τουτων τας υλας δια μνημης φερειν 
πειρασθητι· απαντες γαρ σχεδον εν τουτοις προσπταιουσι· και τους μεν περι κρισεως 
λογους εν τηι διαφοραι των σωματων και κατα τον κοσμον ευρησεις τους δε περι 
προνοιας εν τοις τροποις τοις απο κακιας και αγνωσιας επι την αρετην η επι την 
γνωσιν ημας επαναγουσιν. 
chapter
49
49
section
ρνα
σκοπος της μεν πρακτικης τον νουν αποκαθαριζειν και των 
16bα
14578
|
 παθων ου 
δεκτικον καθισταναι, της δε φυσιολογιας την αληθειαν αποφηναι την εν τοις πραγ­
no
μασιν κρυπτην· το δε αποστησαι τινα τον νουν παντων των γηινων και προς την 
κεφαλαιωδη απαντων επαναγειν γνωσιν χαρισμα εστι της θεου οψεως. 
chapter
50
50
seg3
σπευδε
seg4
Frankenberg
low
false
unremarkable
(πει­
no
ρασθητι?)
#seg3 #seg4
.5 .5
 την εικονα σου μεταναπλαττειν καθ' ομοιωσιν του αρχετυπου και μη αμελει 
του κερδους σου εν τοις σοι συμβαινουσιν ολοις εμποριζομενος.